Ansvar
Vi tar det fulla ansvaret
gällande vårt arbete
Gentemot dig som kund.
du är navet i vår
verksamhet.
Trygghet
vi har kollektivavtal.
Vi är medlemmar i Almega
tjänsteförbunden.
Vi är försäkrade via
Folksam småföretag.
Vi är försäkrade via
Fora.
Lyhördhet
Du är unik.
Det vet vi och därför är
det viktigt för oss att
hörsamma dina specifika
 behov.
Relationer
Vi tror på en bra
kommunikation.
Vi tror på att bygga
starka och varaktiga
relationer till våra
kunder.
Tillgänglighet
Du når oss alltid via telefon,
tel-svar eller mejl.
Vi är mycket flexibla
ifall du är i behov av akut hjälp.
Småskalighet.
Vi tror på att växa långsamt.
Vi har aldrig gjort en reklamkampanj och
det tog oss tio år att
skapa en hemsida.
Vi har vuxit enkom via
rekommendationer!
Finaselina EF grundades år 2009 och blev år 2013 Finaselina AB.  
Vår kundkrets finns i stor-Stockholm och består av  
privata kunder , förskolor, mäklare, bostadsrättsföreningar och små till medelstora företag. 
Finaselina ab ägs av Björn och Patricia viitanen och företaget har sitt säte i värmdö kommun.


Finaselina AB

Klostervägen 28, 134 34 Gustavsberg 

Organisationsnummer: 556925-5861


© Copyright Finaselina AB